Köpek Eğitmeni

Temel İtaat Eğitimi Nedir?

º
Köpek Eğitmeni

Köpekler sürü psikolojisi ile hareket ettiklerinden dolayı, yaşadıkları bölgede ya sürü lideri olurlar ya da sürü liderine itaat ederler. Temel itaat eğitiminde öncelikle köpekle köpek sahibi arasında süren liderlik savaşı sona erdirilir. Köpek, sahibinin liderliğini kabul eder ve ona saygı duyar.
1-Bu eğitimden sonra köpeğinizi dışarı çıkarttığınızda kesinlikle tasmayı çekiştirmeden, hızınıza ya da yavaşlığınıza uyum sağlayarak sol diz hizanızda size eşlik eder. Siz durduğunuzda, köpeğinizde durur ve otur pozisyona geçer.Etrafında ne gelişirse gelişsin, sizden başka kimseyle ilgilenmez.
2-Otur, yat, bekle komutu köpek sahiplerinin genelde en çok ihtiyaç duyduğu komutlardır. Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında ev içinde yalnız olduğunuzda, evinize misafir geldiğinde ya da dışarı çıktığınızda komutları ikiletmeksizin yerine getirir.
3-Köpeğiniz yapmaması gereken bir davranışta bulunduğunda “Hayır” komutu ve doğru yaptığı bir davranışta “Aferin” komutunu öğrenir.
4-Sizin ya da bir başka kişinin üzerine atlama huyu ya da alışkanlığı bu eğitimden sonra ortadan kalkar.
Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Köpeğiniz bu eğitiminde sadece sizin komutlarınızı dinler, yabancılardan kesinlikle komut almaz. 

Köpeğiniz bu eğitimi tamamladığında tasmalı olarak tüm komutlarınıza uyar. Köpeğiniz de herhangi bir karakter ve davranış problemi yoksa(korkaklık,agresiflik, öfke vs.) ortalama 1 ayda eğitim başarıyla tamamlanır. Temel itaat eğitimini ırk fark etmeksizin tüm köpekler alabilir.

Temel İtaat Eğitiminde Öğretilen Komutlar

Takip(Yürü), Gel, Otur, Otur-Bekle, Yat, Yat-Bekle, Aferin, Hayır

Takip(Yürü): 

Tasma ile sol bacak hizanızdan, sizin hızınıza ayak uydurarak yürümesi. Siz yürüdüğünüzde yürür, koştuğunuzda koşar, durduğunuz zaman durur ve oturur. Gezerken başka bir insan, köpek, kedi ya da dikkatini çekecek başka bir nesne gördüğünde tasmayı çekiştirmemesi.

Otur:

Otur komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda, bacak hizanızı geçmeyecek şekilde oturur pozisyona geçer.

Otur-Bekle: 

Sık kullanılan komutlardan birisidir. Sırasıyla; Otur,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir komut verene kadar köpeğiniz oturur pozisyonda bekler.

Yat: 

Yat komutu verdiğinizde köpeğiniz sol tarafınızda yatar. 

Yat-Bekle:

Sırasıyla; Yat,Bekle komutlarını verdiğinizde, siz ikinci bir komut verene kadar köpeğiniz yatar pozisyonda bekler.

Aferin: 

Eğitimde ki en önemli komutlardan biridir. Doğru birşey yaptığında aferin komutunu kullandığınızda, köpeğiniz doğru bir davranışta bulunduğunu anlar. Ve o davranışı tekrar etmek ister.

Hayır: 

Köpeğiniz evinde ya da dış mekanda hatalar yapabilir. Bu hatalar, önemli ya da önemsiz olsun neticede yapmasını istemediğiniz davranışlardır. Böyle bir durumda hayır komutunu verirsiniz ve köpeğiniz o an yapmakta olduğu davranış ne olursa olsun vazgeçer. Sonrasında aferin komutunu vererek bunu pekiştirirsiniz.

Önemli Ayrıntı: 

Temel İtaat eğitimini bitiminde, evcil dostunuz bu yazılanları yalnızca tasma(kayış) takılı olduğu sürece uygular. Tasma(kayış)’ı çıkardığınızda da aynı şekilde uygulamasını isterseniz, İleri İtaat eğitimi aldırmanız gerekir.

Köpeklerde Temel İtaat Eğitimi İçeriğinde Neler Vardır?

Köpeklerde temel itaat eğitimi içeriği genellikle otur, kalk, yat, bekle, takip gibi yönlendirmeleri içermektedir. Bu yönergeleri köpeğin alıp yönergeye uygun bir biçimde davranmasını sağlayan temel itaat eğitimi aynı zamanda bu yönergelerin yanı sıra verilen farklı yönlendirmelerin de yapılabilmesini sağlamaktadır.

Bu komutların yanı sıra köpekler için verilen bir diğer önemli komut da hayır komutudur. Köpeklerin genel olarak yapmak istemedikleri davranışlar için hayır denmesi ile daha fazla davranışın yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.

Temel itaat eğitimi aslında ileri seviye eğitimlerin temelini oluşturduğu için bu komutların etkili bir biçimde sürdürülmesini sağlamaktadır. Hayır ve bekle komutlarının yanı sıra görev köpekleri için verilmekte olan farklı itaat eğitim yönergeleri de bulunmaktadır.

Temel itaat eğitiminin içeriğinde aynı zamanda köpek ile iyi iletişim kurma da bulunmaktadır. Liderlik yapmakta olan kişiler için köpeklerin sadık olmaları ve onlar tarafından gelecek yeni komutlara da açık olmaları gibi durumlar söz konusu olabilmektedir.

Temel İtaat Eğitim Köpekler İçin Neden Önemlidir?

Temel itaat eğitiminin önemi yavru köpeklerin gelişim süreci için olumlu bir etki sunmakla birlikte aynı zamanda köpeklerin genel yaşam becerilerini de destekleyici olmasından kaynaklanmaktadır.

Temel itaat eğitimi alan köpekler hem insanlarla hem de hayvanlarla daha uyumlu bir yaşam sürecekleri için tehlikeli ortamlardan da uzak duracakları bilinmektedir. Bununla beraber temel itaat eğitimi sayesinde köpeklerin kendilerini koruma becerilerinin de gelişmesi mümkün olmaktadır.

Temel itaat eğitimi tuvalet eğitimi başta olmak üzere köpeklere verilmek istenen pek çok eğitimin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle temel bir eğitim olarak her ırktan köpeğe uygun olacak şekillerde planlanmaktadır.

Temel itaat eğitimi ile köpekler farklı alanlarda görev bilinci ile çalışabilmektedirler. Bu eğitim aynı zamanda köpeklere belirli ölçülerde sorumluluk kazandırdığı için görevlerini de aynı sorumluluk prensipleri ile sürdürebilirler.

Temel itaat eğitimi köpeklerin de aslında istedikleri gibi bir davranış kalıbına sahip olmalarına yardımcı olan bir eğitimdir. Köpekler beraber yaşadıkları insanları sevdikleri için bu sevgiyle onları mutlu etmek isterler. Temel itaat eğitimi kapsamında da mutlu etmeye yönelik davranış kazanacaklarından bu süreç köpeklerin içsel tatmini açısından da önemli olmaktadır.

Köpeklerin Temel İtaat Eğitimi Süreçleri Ne Kadar Sürer?

Köpeklerin temel itaat eğitimi süreçleri köpeklerin ırkına bağlı olarak değişkenlik gösterebilen süreçlerdir. Ortalama olarak ikinci ve üçüncü ay itibariyle başlanan bu eğitimlerin bir ay ve daha fazla olacak şekilde sürdüğü bilinmektedir.

Temel itaat eğitimlerinden istenen sonucun alınması için gerekli sabrın gösterilmesi gerekmektedir. Bazı köpekler farklı uyaranlar nedeniyle 1 aydan daha uzun sürelerde bu eğitimi tamamlamaktadırlar.

Köpeklerde temel itaat eğitimi verilirken köpek ırklarına dair de bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bazı köpekler komut almaya ve yönlendirmeye çok açıkken bazı köpekler ise bu bağlamda daha dirençli olabilmektedirler.

Kangal, ChowChow, Husky gibi daha dirençli olan köpekler için bu eğitimin verilebilme sürecinin 5.5 aylıktan sonra başlatılması önerilmektedir. Yavru oldukları dönemde çok enerjik ve komut almaya dirençli olan bu köpekler 6.aya doğru daha uyumlu davranışlar gösterebilmektedirler.

Köpeklerin eğitim alma sürecine erken başlaması istenen temel itaat eğitiminin verilmesini sekteye uğratabilmektedir. Bu nedenle köpekler için en uygun olan zamanın öğrenilmesi gerekli olmaktadır.

Genel ırklarda bilinen eğitim süre iki aylıktan itibaren başlarken üçüncü ayda eğitime daha hazır olduğu bilinen köpek ırkları da ağırlıktadır. Bu nedenle iki ve üç ay aralığı geçişken bir dönem olarak gözlemlenmelidir.

Köpeklerde Temel İtaat Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Köpeklerde temel itaat eğitiminde dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Temel itaat eğitiminde öncelikli olarak eğitim veren kişinin sabırlı ve tutarlı olması gerekmektedir. Bu iki özellik eğitim sürecinin geneline yayıldığında istenen sonuçlar alınabilmektedir.
  • Köpeklerin eğitim süreci birbirinden farklı olabilmektedir. Bu nedenle köpeğin ihtiyacının iyi bir biçimde duyulması ev bu doğrultuda etkili bir gözlem yapılması gerekmektedir.
  • Temel itaat eğitimi köpeklerin hemen hepsine verilebilen bir eğitim olarak bilinmektedir. Bu nedenle hazır olan her köpek bu eğitim için uygundur.
  • Köpeklerde tutarlı bir biçimde eğitim verilmesi gerekli olurken bu eğitimin aynı zamanda disiplinli bir biçimde de sürdürülmesi gerekmektedir.
  • Disiplini besleyecek olan duygu ise köpek eğitimlerinde sevgidir. Sevgi olmaması durumunda köpeklerde farklı davranış problemleri gözlemlenebilmektedir.
  • Köpek itaat eğitimi verilirken aynı zamanda ödüllendirmenin de doğru zamanlarda yapılması gerekmektedir. Yanlış zamanda verilen ödül mamaları köpeklerin de yanlış koşullanmasına neden olabilmektedir.
  • Ödül mamasının yanı sıra ceza işlemleri her köpek için uygun bir davranış kalıbı değildir. Bu nedenle ceza vermeden önce köpeklerin ırk özelliklerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Köpek Eğitimleri Nasıl Uygulanmalıdır?

Köpek eğitimlerinin uygulanması genel olarak belirlenen kurallar çevresinde sunulmaktadır. Her köpek için davranışçı bir model üzerinden ödül yöntemleri kullanılarak eğitim verilmektedir.

Ödül uygulamalarının yanı sıra sevgi ile bir bağ kurulması da önemli olduğundan yalnızca komutların öğretildiği süreç değil aynı zamanda köpek ile bağ kurulan süreç de eğitim basamakları arasında yer almaktadır.

Köpek eğitimleri belirli bir sıralama üzerinden verilmektedir. Temel itaat eğitimi en temel basamak olarak bilinirken ileri düzey köpek eğitimleri ise yalnızca uygun olan köpeklere verileceğinden farklılaşmaktadır.

Köpek eğitimleri verilirken aynı zamanda köpeklerin yaş dönemi özelliklerinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu sayede köpeklerden beklenen davranışlar daha tutarlı olacaktır.

Yavru Köpek Eğitimleri Nasıl Verilmelidir?

Yavru köpek eğitimleri öncelikli olarak köpeklere bir davranışın nasıl kazandırılacağının öğretilmesi ile yapılmaktadır. Bu nedenle ilk aydan itibaren yavru köpeklerin eğitim sürecinin başladığı bilinmektedir.

Yavru köpek eğitimleri verilirken köpek ve eğitimci arasında organik bir bağ kurulması gerekmektedir. Bu nedenle yavru olmayan köpeklerde bağ kurmak zor olacağından eğitim süreci de yavrulara göre daha uzun süreli olarak devam edebilmektedir.

Köpeklerde temel itaat eğitimi de yavru olan dönemlerde verilen eğitimler arasında yer almaktadır. Genel anlamda nasıl komut alınacağı bu eğitim kapsamında öğretildiği için temel itaat eğitimi almayan köpeklerin ileri düzey eğitimler almaları mümkün olmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More Tips

Check out our other posts

Köpek Eğitmeni

Bodyguard (Şahıs Koruma) Eğitimi Nedir?

Bodyguard eğitiminde asıl amaç köpeğin sahibini ve yakınlarını tehdit olabilecek unsurlardan korumasıdır. Elbette ki her köpek bodyguard eğitimi görevini yerine getiremez. Bu eğitime cevap verebilmesi

Read More »
Köpek Eğitmeni

Alan Koruma Eğitimi Nedir?

Alan Koruma Eğitimi, Köpeğin bulunduğu, sahiplendiği ortamı korumasını sağlar. Ev,iş yeri,fabrika,depo farketmez. Köpek, sahiplendiği bölgeye bir ve ya birkaç kişinin tehlike arz eder şekilde girdiğini

Read More »
Köpek Eğitmeni

İleri İtaat Eğitimi Nedir?

İleri İtaat Eğitimi’ ni başarıyla tamamlamış köpekler, İleri İtaat Eğitimi’ ne başlayabilirler. Bu eğitim tasmasız eğitimdir ve eğitimlerin ikinci adımıdır. Köpeğiniz bu eğitim ile birlikte

Read More »